Kamer: geen beperkingen voor kiezer om te stemmen in coronatijd

Kamer: geen beperkingen voor kiezer om te stemmen in coronatijd ANP

Kiezers mogen bij het uitbrengen van hun stem tijdens de komende verkiezingen niet gehinderd of beperkt worden door de coronamaatregelen, vindt de Tweede Kamer. Zo mag kiezers niet de toegang tot het stemlokaal worden geweigerd als zij niet helemaal voldoen aan een 'gezondheidscheck', een aantal vragen die kiezers geacht worden zichzelf te stellen voordat ze naar het stembureau gaan.

Een grote meerderheid steunde een wijzigingsvoorstel daartoe van de ChristenUnie op het wetsvoorstel dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) had ingediend over tijdelijke regels voor verkiezingen in coronatijd. In haar voorstel stond dat "het betreden van een stemlokaal niet is toegestaan" als die check niet helemaal goed uitpakt.

Zo'n toegangsverbod vond de kleinste regeringspartij een veel te grote inperking van het recht om te stemmen. Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf was tot vlak voor de stemming bezig om dit punt te veranderen. Ook voor mensen met een beperking, die eventueel bijstand moeten hebben tijdens het stemmen, mogen geen drempels worden opgeworpen.

Ollongren zei dat het niet de bedoeling was om kiezers actief de toegang te ontzeggen bij een negatieve check, want er is geen controle van de check bij het stembureau. Maar ze kon leven met het amendement, zei ze vlak voor de stemming. Wat haar betreft verduidelijkte dit nog eens de eigen verantwoordelijkheid van de kiezer.

Van der Graaf vindt dat het kabinet de kiezer vooraf ook goed duidelijk moet maken dat er een alternatief is om te stemmen als ze ziek zijn, of in isolatie zitten vanwege een zieke huisgenoot of wachtend op een testuitslag. Ze kunnen bijvoorbeeld een volmacht geven zodat iemand anders hun stem kan uitbrengen. Ook moet het kabinet volgens haar nadrukkelijk wijzen op alle maatregelen die worden genomen om veilig te kunnen stemmen, zoals afstandsregels en het voortdurend schoonmaken van het stemhokje en het rode potlood.

Ollongren heeft dat soort zaken en veiligheidsmaatregelen vastgelegd in de tijdelijke spoedwet.

Nieuws

menu