Kabinet vraagt Kamer om snelle behandeling stikstofplannen

Kabinet vraagt Kamer om snelle behandeling stikstofplannen ANP

Landbouwminister Carola Schouten dringt aan op een snelle behandeling van haar stikstofplannen in de Tweede Kamer. Liefst voor de kerstvakantie moet dat proces zijn afgerond, aldus de bewindsvrouw.

"Voor een voortvarende aanpak van de stikstofproblematiek en van het natuurherstel zijn een heldere wettelijke doelstelling en een helder wettelijk kader essentieel", zegt Schouten. Daar moet wat haar betreft dan ook zo snel mogelijk duidelijkheid over komen.

De plannen moeten zorgen dat de neerslag van schadelijke stikstofverbindingen in kwetsbare natuurgebieden structureel daalt. Alleen zo kunnen weer vergunningen worden afgegeven voor bijvoorbeeld de bouw van huizen en de aanleg van infrastructuur. De Raad van State zette vorig jaar een streep door de wijze waarop de overheid dat tot dan toen regelde.

Door de coronamaatregelen is de gelegenheid voor plenaire debatten in de Tweede Kamer voorlopig beperkt. De behandeling van de begrotingen van de ministeries voor volgend jaar gaat wel door. Daarnaast is er ruimte voor coronadebatten en voor de behandeling van urgente wetsvoorstellen.

Nieuws

menu