Jongeren bedenken 1500 ideeën voor oplossen coronacrisis

Jongeren bedenken 1500 ideeën voor oplossen coronacrisis ANP

Ongeveer 2000 jongeren hebben de afgelopen weken 1500 ideeën bedacht voor het oplossen van problemen waar zij in de coronacrisis tegenaan lopen, meldt de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC).

De ideeën gaan over opleiding, werk en wonen. Dat zijn de gebieden waarop jongeren de effecten van de coronacrisis voelen. Ze variëren van oplossingen om de kwaliteit van het online-onderwijs te verbeteren tot de suggestie om de huidige kijk op werk los te laten.

Minister-president Markt Rutte riep in mei van dit jaar jongeren op om aan te geven waar ze last van hebben door de coronacrisis en wat hun ideeën zijn om er iets aan te doen. De JDC lanceerde vorige maand een app waarin onder meer vragen worden gesteld over belemmeringen rond werk, opleiding en huisvesting, maar ook over welke kansen de coronaperiode met zich mee brengt en wat jongeren nodig hebben om deze kansen te blijven benutten na de crisis.

Jongeren

Ruim de helft van de jongeren die nu deelnemen is tussen 19 en 25 jaar. 70 procent heeft een opleiding hbo of wetenschappelijk onderwijs. Jongeren met een mbo-achtergrond zijn minder aanwezig in de app. Daarom worden mbo-scholen en docenten uitgenodigd om ook mee te doen en zich te laten horen.

Vanaf vrijdag kunnen de jongeren samen hun ideeën uitwerken. Ze krijgen daarvoor een uitnodiging via de app. In januari krijgt Rutte een advies van de JDC waarin de suggesties van de jongeren zijn opgenomen. In de JDC werken Denktank-Y en het jongerenplatform van de Sociaal Economische Raad samen.

Nieuws

menu