'Jeugdzorg in Brabant: publieke tekorten maar private winsten'

'Jeugdzorg in Brabant: publieke tekorten maar private winsten' ANP

Waar gemeenten in de regio Hart van Brabant miljoenen tekort komen voor de jeugdzorg, maakten de jeugdzorgbedrijven in die regio samen 100 miljoen euro winst. Dat laat zien hoe die grote tekorten in de Nederlandse jeugdzorg ontstaan, meldt Follow the Money, in een gezamenlijke analyse met het Brabants Dagblad.

Op zoek naar een verklaring voor financiële problemen van de jeugdzorg onderzocht Follow the Money alle gecontracteerde zorgaanbieders in één regio: de regio Hart van Brabant, met als grootste gemeente Tilburg. Met 13,6 miljoen euro had Tilburg het grootste tekort van de provincie Brabant.

Van de 228 aanbieders met een contract deponeerden 121 zorgbedrijven een jaarrekening. Van 61 bedrijven en zestig stichtingen is de jaarrekening van 2018 bekeken. Deze aanbieders bieden jeugdhulp en begeleiding en beschermd wonen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Winstmarge

De onderzoekers kwamen 24 bedrijven tegen met een winstmarge van boven de 10 procent. Van de commerciële jeugdzorgbedrijven maakt 40 procent meer dan 10 procent winst. Daarvan levert de helft onder andere dyslexiezorg. Volgens Follow the Money is een winstmarge van 2 tot 3 procent "gewoonlijk al heel netjes".

Vooral door de jeugdzorg kampen veel gemeenten met geldtekorten. Doordat ondernemers in die branche zulke grote winsten maken, gaan alleen in Tilburg al tientallen miljoenen niet naar de zorg. De onderzochte bedrijven leveren vaak niet alleen zorg in de regio Tilburg, maar ook in andere regio’s verspreid over het land. Volgens de onderzoekers beperkt de scheefgroei zich niet tot Brabant, maar is het een landelijke tendens.

Salarissen

Uit het onderzoek blijkt ook dat tientallen bestuurders van vooral grote stichtingen in 2018 meer verdienden dan de Wet Normering Topinkomens toestaat, al vallen hun salarissen volgens de verantwoordingen binnen de overgangsregeling. 32 Personen kregen meer dan de 171.000 euro die premier Rutte ontvangt.

Nieuws

menu