Hoekstra: minder zorg om staatsschuld dan om economische schade

Hoekstra: minder zorg om staatsschuld dan om economische schade ANP

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) is minder bezorgd om de hoge uitgaven die het kabinet momenteel doet om banen te behouden, dan om de economische schade die de coronacrisis anders op de lange termijn kan veroorzaken. Het belangrijkste is om "de trein op de rails te houden", zegt de bewindsman in een toelichting op de Miljoenennota.

Hoekstra erkent dat de economie al flinke schade heeft opgelopen die deels permanent is. De economische groei die door de coronacrisis is uitgebleven, zal niet helemaal worden ingehaald. "We zijn een deel van de groei kwijtgeraakt, en dat heeft ook gevolgen voor de overheidsfinanciën op de lange termijn", zegt de bewindsman.

Toch is het kabinet bereid fors te blijven investeren, in behoud van werkgelegenheid maar ook in blijvende versterking van de economie. De staatsschuld loopt daardoor flink op en Hoekstra ziet geen aanleiding om snel weer over te gaan op bezuinigingen om die weer omlaag te krijgen. "Als je een pad vindt met duurzame economische groei, in combinatie met hervormingen, dan is dat een verstandigere weg."

Verleden

Het verleden heeft volgens Hoekstra laten zien dat Nederland veel tegelijk voor elkaar kan krijgen als het economisch goed gaat. De afgelopen jaren bijvoorbeeld zorgde de economische bloei ervoor dat de staatsschuld flink kon worden verlaagd, terwijl er toch ruimte overbleef voor extra investeringen en lastenverlichtingen voor burgers en bedrijven.

In de begroting voor volgend jaar heeft het kabinet er volgens Hoekstra ook bewust voor gekozen een aantal "kwetsbaarheden" aan te pakken. Zo wordt een begin gemaakt met hervormingen op de arbeidsmarkt door het fiscale verschil tussen flex- en vast werk te verkleinen. Ook krijgen jonge starters op de woningmarkt een zetje in de rug doordat zij geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen.

Hoekstra onderstreept nog maar eens hoe onzeker corona alle ramingen en voorspellingen maakt. "Er zijn flinke uitschieters naar boven mogelijk, als er een vaccin komt en een snel economische herstel, maar ook het tegenovergestelde, als er een tweede lockdown komt met alle gevolgen van dien."

Nieuws

menu