Geen landelijk verbod op carbidschieten

FOTO

FOTO ANP

Er komt geen landelijk verbod op carbidschieten. In streken waar de carbidtraditie al vele jaren bestaat, mag het afsteken dit jaar gewoon doorgaan. Dat heeft voorzitter Hubert Bruls van het veiligheidsberaad vanavond gezegd.

In de praktijk blijkt dat het afsteken van carbid in de meeste delen van het land is verboden, maar dat het in Friesland gewoon mag doorgaan. ,,In bewoonde gebieden mag het sowieso niet. Het is namelijk verboden om geluids- of milieuoverlast te veroorzaken”, aldus de burgemeester van Nijmegen.

Net als de burgemeesters Jan van Zanen van Den Haag en Wouter Kolff van Dordrecht heeft ook Henri Lenferink van Leiden het lokaal verboden om carbid te schieten. Ook Pieter Broertjes heeft het carbidschieten voor de stad Hilversum in de ban gedaan. ,,Wij kijken nog of dit ook voor de regio gaat gelden.”

Ook burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer wil carbid als alternatief voor vuurwerk verbieden, omdat het vaak om evenementen gaat waarop veel mensen afkomen. Burgemeester Emile Roemer van Alkmaar en vertegenwoordiger van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil of strenge regels instellen of carbid verbieden. ,,Op een aantal plekken in onze regio is carbid een traditie, maar dit jaar is er ongelooflijk veel carbid ingekocht”, aldus Roemer.

Carbidhandelaren worden sinds het vuurwerkverbod geldt overstroomd met bestellingen van mensen, die waarschijnlijk geen ervaring hebben met laten knallen van carbidgas in melkbussen.

Waterbedeffect

Eerder lieten de vakbonden van politie en boa’s weten voor een landelijk verbod op carbidschieten met de jaarwisseling te zijn. ,,We moeten een waterbedeffect voorkomen, dat het carbidschieten in de ene gemeente verboden wordt en in een andere wel mag. Jongeren gaan zich dan verplaatsen en er komen teveel mensen op af”, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. De politiebond ANPV deelt die zorgen. ,,Wij zijn echt voorstander van één beleid in heel Nederland. Je kunt niet een verbod hebben in Den Haag en vervolgens bij buurgemeente Leidschendam niet”, aldus een woordvoerder. ,,Dan lopen ze naar de andere kant van de straat en mag je het daar wel afsteken, dat is niet te handhaven.”

,,Ik zag gisteren nog op televisie een reportage waarin een verkoper van carbid vertelde dat hij een dubbele omzet heeft. Dan weten we natuurlijk waar het heen gaat”, verwoordt een woordvoerder van de handhaversbond BOA ACP zijn zorgen. ,,Maar een geheel verbod is makkelijker te handhaven dan gedeeltelijk, want mensen gaan anders creatieve oplossingen zoeken.”

Geen illusies

Dat ziet Struijs de afgelopen tijd al terug bij jongeren. ,,Onze digitale wijkagenten zien dat de jeugd op zoek is naar vormen van vertier, en soms zijn die illegaal.” Hij heeft dan ook een oproep gedaan aan het Veiligheidsberaad. ,,We hebben meegegeven: geef een alternatief voor de jeugd. Als er helemaal niets komt, gaan jongeren zich verzetten, zoals om acht uur ‘s avonds vuurwerk afsteken als teken van verzet.”

Ook vuurwerk en de handhaving met de jaarwisseling stonden op de agenda van het Veiligheidsberaad. Aan beide onderwerpen kleven veel haken en ogen nu het kabinet een vuurwerkverbod heeft ingesteld voor de komende jaarwisseling. Het verbod is ingesteld om het de toch al zwaar belaste zorg en handhaving makkelijker te maken. Het is de 28e ‘coronavergadering’ van de 25 burgemeesters en minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) sinds het uitbreken van het virus.

Ondanks een verbod op carbid en vuurwerk maken de drie bonden zich geen illusies dat er tijdens de jaarwisseling niet geknald gaat worden. ,,In België en Duitsland is vuurwerk gewoon te koop, dus dat wordt natuurlijk een probleem”, zegt de woordvoerder van de ANPV.