Flinke premie ‘piekbelasters’ die stoppen of verduurzamen

Johan Remkes adviseerde deze zomer onder meer binnen een jaar de uitstoot van de 500 tot 600 grootste piekbelasters aan te pakken.

Johan Remkes adviseerde deze zomer onder meer binnen een jaar de uitstoot van de 500 tot 600 grootste piekbelasters aan te pakken. Foto: ANP

Het kabinet gaat zo’n drieduizend bedrijven die veel stikstof uitstoten actief benaderen met een aanbod om te stoppen of flink te verduurzamen.

Het bedrag dat ondernemers bij uitkoop kunnen krijgen, kan oplopen tot 120 procent van de waarde van hun bedrijf. De op handen zijnde regeling vloeit voort uit het advies van Johan Remkes, die als bemiddelaar optrad in het hoog opgelopen conflict tussen het kabinet en een groot deel van de landbouwsector. Remkes adviseerde onder meer om binnen een jaar de uitstoot van de vijf- tot zeshonderd grootste piekbelasters aan te pakken.

Piekbelasters

De meeste piekbelasters zijn boerenbedrijven, maar er zijn ook industriële bedrijven bij. Om in aanmerking te komen voor een regeling hoeven bedrijven niet per se helemaal te stoppen; ook verregaande verduurzaming of verplaatsing naar een plek verder uit de buurt van kwetsbare natuur behoren tot de mogelijkheden.

De regeling moet stikstofruimte opleveren om bedrijven te legaliseren die in de knel zijn gekomen als gevolg van een uitspraak van de Raad van State in mei 2019. De hoogste bestuursrechter zette een streep door het vergunningenbeleid dat tot dan toe werd gevoerd. Daardoor hadden duizenden bedrijven ineens een vergunning nodig, terwijl dat eerder niet hoefde. Vrijgespeelde stikstofruimte kan ook helpen de vergunningverlening voor bouw- en infrastructuurprojecten vlot te trekken.

Strengere milieu-eisen

Voor de boerenactiegroepen Farmers Defence Force (FDF) en Agractie is vrijwilligheid het belangrijkste, zo laten ze weten. Voorman Bart Kemp van Agractie is ,,op voorhand niet negatief” over de plannen, al is het wachten op de uitwerking.

Wel is Kemp kritisch over de mogelijkheid dat het kabinet strengere milieu-eisen oplegt aan boeren die toch willen doorgaan met hun bedrijven. ,,We zijn mordicus tegen iedere vorm van dwang.” FDF zet vraagtekens bij de manier waarop wordt bepaald welke bedrijven een piekbelaster zijn. Volgens de actiegroep worden daar ,,kromme aannames” over gedaan.

Johan Vollenbroek van milieugroep MOB noemt het ,,in principe goed” als het kabinet hiermee stappen zet om de veestapel te verkleinen. ,,De vraag is of het genoeg is.” En, waarschuwt Vollenbroek, ,,kan deze aanpak op goedkeuring van de Europese Commissie rekenen? Krijgen uitgekochte boeren een beroepsverbod? Brussel zal niet accepteren dat ze hier met veel geld worden uitgekocht en dan in Oost-Duitsland een grote boerderij kopen om verder te gaan.”