Financiële situatie ziekenhuizen stabiel, maar zorgen blijven

Financiële situatie ziekenhuizen stabiel, maar zorgen blijven ANP

De financiële situatie van Nederlandse algemene ziekenhuizen is in 2019 op hoofdlijnen stabiel gebleven ten opzichte van het jaar ervoor, maar er blijven grote zorgen over de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. Dat concludeert BDO Accountants & Adviseurs in de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen. "Zonder aanpassingen zouden we in de toekomst de helft van ons inkomen kwijt zijn aan zorg", waarschuwt het kantoor in een toelichting.

De accountants geven de ziekenhuizen over vorig jaar gemiddeld het rapportcijfer 7,3; een jaar eerder was dat 7,4. De drie financieel gezondste ziekenhuizen waren Haaglanden Medisch Centrum (een 10), BovenIJ Ziekenhuis (een 10) en Elisabeth - Twee Steden Ziekenhuis (ook een 10). Helemaal onderaan de lijst van 64 hospitalen bungelt het Lageland Ziekenhuis (een 2). Op de op één na laatste plaats staat Ziekenhuis Rivierenland (een 4) en net daarboven het Ommelander Ziekenhuis (eveneens een 4). In totaal krijgen tien ziekenhuizen een onvoldoende van BDO, dat benadrukt dat dit niets zegt over de zorg die er geboden wordt. Die kan echter wel in gevaar komen, als een ziekenhuis meerdere jaren financieel slecht presteert.

Het gezamenlijke resultaat van de ziekenhuissector bedroeg 278 miljoen euro in 2019. Dat is 2 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het gemiddelde rendement bleef steken op 1,5 procent. BDO zag een fikse stijging in de kosten voor personeel dat niet in loondienst werkt, vooral bij de kleinere en middelgrote ziekenhuizen. Deze stegen van 415 miljoen euro in 2018 naar 439 miljoen euro in 2019.

Het coronavirus maakt de financiële situatie van de ziekenhuizen er intussen niet beter op. "Het stelt ziekenhuizen voor grote financiële uitdagingen en het is nog maar de vraag of zij, ondanks de steunregelingen, volledig gecompenseerd zullen worden voor deze extra kosten. Lagere rendementen in 2020 en 2021 liggen op de loer."

Samenwerking (vooral regionaal), digitalisering en innovatie zijn broodnodig om de zorg betaalbaar te houden, maar worden lastig door met name de "zeer beperkte" investeringscapaciteit van ziekenhuizen. Knelpunten zijn volgens BDO ook de druk om productie te draaien en de niet-transparante verhoudingen tussen medisch-specialistische bedrijven en ziekenhuizen. In een totaal nieuw stelsel ziet het kantoor overigens niets.

Nieuws

menu