'Extra voorwaarden kinderpardon te strikt'

'Extra voorwaarden kinderpardon te strikt' ANP

De extra voorwaarden uit het kinderpardon moeten worden geschrapt of aangepast. Daarvoor pleit Kinderombudsman Margrite Kalverboer donderdag in een interview in Trouw.

,,Het doel van deze regeling lijkt wel om er zo min mogelijk kinderen onder te laten vallen. In die zin is het een schijnoplossing.''

Volgens Kalverboer moeten asielkinderen net als in de huidige regeling na vijf jaar verblijf in Nederland aanspraak kunnen maken op de regeling. Want als ze na die tijd nog worden teruggestuurd ,,wordt hun ontwikkeling ernstig geschaad''.

Maar volgens haar levert de huidige regeling de kinderen in de praktijk niets op. ,,Er zijn zoveel extra voorwaarden aan verbonden, dat de grote meerderheid toch wordt uitgezet.''

Vandalisme

Een van die extra voorwaarden die Kalverboer wil schrappen is dat kinderen niet in aanmerking komen voor het kinderpardon als ouders onvoldoende hebben gewerkt aan vertrek, ooit een verkeerde nationaliteit hebben opgegeven of geen asiel hebben aangevraagd. De Kinderombudsman vindt dat kinderen niet mogen worden afgerekend op de beslissingen van hun ouders.

Ook vindt de Kinderombudsman het te strikt als een minderjarige vanwege vandalisme een straf heeft opgelopen en daardoor geen verblijfsvergunning meer krijgt. Om te zorgen dat meer kinderen succesvol een beroep kunnen doen op het kinderpardon, wil de Kinderombudsman bovendien dat de regeling wordt verankerd in de Vreemdelingenwet of het Vreemdelingenbesluit. Kalverboer: ,,Op dit moment is het kinderpardon in geen enkele wet verankerd. Hierdoor heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die over deze regels gaat, te veel beleidsvrijheid.''

Nieuws

Meest gelezen