Een volledige lockdown is volgende en laatste stap op routekaart

Een volledige lockdown is volgende en laatste stap op routekaart

Een volledige lockdown is volgende en laatste stap op routekaart ANP

Het kabinet heeft de zogenoemde routekaart online gezet waarmee het kabinet de verspreiding van het virus onder controle wil krijgen. De kaart bestaat uit vier risiconiveaus: 'waakzaam', 'zorgelijk', 'ernstig' en 'zeer ernstig', die diverse maatregelen behelzen.

Dinsdag heeft het kabinet een 'gedeeltelijke lockdown' voor heel Nederland afgekondigd, omdat het aantal coronabesmettingen te snel oploopt. Het gaat om maatregelen die horen bij het risiconiveau 'zeer ernstig'. Mensen mogen thuis dan nog drie mensen per dag uitnodigen en ook bijeenkomsten tot dertig man zijn nog toegestaan.