'EU hindert Amsterdam bij aanpak vakantieverhuur'

'EU hindert Amsterdam bij aanpak vakantieverhuur' ANP

Amsterdam kan niet goed optreden tegen vakantieverhuur van privéwoningen omdat Europese regels dat bemoeilijken. Dat schrijft de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (wonen, SP) in een ingezonden stuk in de Volkskrant. "De Europese wetten en regels waar wij mee te maken hebben, zijn er meer op gericht bezit te beschermen en bedrijven geld te laten verdienen dan buurten leefbaar te maken en bewoners zeggenschap te geven", aldus Ivens.

Hij wijst erop dat de "neoliberale" Europese dienstenrichtlijn "vastgoedeigenaren volop de ruimte geeft om geld te verdienen door handelswaar te maken van hun huis". Amsterdam zoekt de randen van die regel op door in een aantal buurten vakantieverhuur te verbieden. Dat is sinds 1 juli het geval in drie wijken in de binnenstad. Ivens zou het liefst een verbod in de hele stad zien, maar "Europese regels maken het heel moeilijk".

Ook de "e-commerce-richtlijn", waar verhuur via websites als Airbnb onder valt, hindert hem. Die regel zou moeten worden aangepast om "de 'neutrale’ platforms - die helemaal niet neutraal zijn want ze verdienen aan elke advertentie" te verplichten mee te werken aan het tegengaan van illegale vakantieverhuur. Nu ontkomen ze daaraan door te stellen dat ze een platform zijn dat alleen "faciliteert en niet zelf handelt".

Toeristische verhuur

"Wetten en regels moeten erop gericht zijn de samenleving te beschermen tegen hen die voor financieel gewin de leefbaarheid en de woningvoorraad schade toebrengen", betoogt de wethouder. "Laten we dat systeem en de ideeën daarachter zelf ter discussie stellen. Dán kunnen we fundamentele verandering bewerkstelligen."

Amsterdam probeert al jaren vat te krijgen op de toeristische verhuur van woningen, die de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Momenteel wordt 1 op de 15 woningen in de hoofdstad online aangeboden en is het aanbod op de verschillende verhuurplatforms vervijfvoudigd, naar ongeveer 25.000 advertenties per maand.

Buiten de drie wijken waar sinds kort een verbod van kracht is, gelden sinds 1 juli strenge regels. Zo mag vakantieverhuur alleen nog met een vergunning en dan voor maximaal 30 nachten per jaar aan ten hoogste vier personen.

Nieuws

menu