Drankgebruik onder jongeren tussen 2015 en 2019 onveranderd

Drankgebruik onder jongeren tussen 2015 en 2019 onveranderd ANP

Het aantal jongeren tussen 12 en 25 jaar dat weleens alcohol heeft gedronken, is niet wezenlijk veranderd in de periode van 2015 tot en met 2019. Dat geldt voor jongeren van 12 tot 18 jaar, maar ook voor de jongvolwassenen (18 tot 25 jaar). Vorig jaar had 61 procent van de jongeren van 12 tot 25 jaar weleens alcohol gedronken. Dat staat in het jaarrapport van de Landelijke Jeugdmonitor van het CBS.

Dat jaarrapport geeft een overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland. Zo staat erin dat vorig jaar 10 procent van alle jongeren tot 23 jaar enige vorm van jeugdzorg ontving (in totaal 443.000 jongeren). In 2015 was dit 8,5 procent.

Eind vorig jaar waren er 204.000 kinderen (jonger dan 18 jaar) die in een bijstandsgezin leefden: 6,1 procent van alle kinderen in die leeftijd. Dat was in 2015 nog 6,6 procent.

In 2019 had 68 procent van de 15- tot 27-jarigen betaald werk, dat zijn ruim 1,7 miljoen jongeren. Vanaf 2014 nam het percentage werkzame jongeren gestaag toe.

In 2019 ontvingen 443.000 jongeren jeugdzorg. Dat is 10 procent van alle jongeren tot 23 jaar. In 2015 was dit 8,5 procent.

Volgens voorlopige cijfers werden in 2019 bijna 55.000 jongeren van 12 tot 25 jaar geregistreerd als verdachte van een misdrijf: 1,8 procent van alle jongeren van die leeftijd. Dit is een kleine toename ten opzichte van 2018. In de jaren daarvoor was een dalende trend te zien. In 2015 was 2,3 procent van de jongeren geregistreerd als verdachte.

Nieuws

menu