Defensie zet nadrukkelijk in op personeelsbeleid

Defensie zet nadrukkelijk in op personeelsbeleid ANP

Defensie heeft volgend jaar 11,5 miljard euro te besteden. Deze kabinetsperiode kreeg het departement er structureel 1,7 miljard bij, incidenteel kwam er nog eens hetzelfde bedrag bij. Toch kampt het al jaren met een tekort aan mensen. Volgend jaar wil het ministerie zich nadrukkelijk profileren als moderne werkgever in de hoop nieuw personeel aan te trekken.

Het ministerie zoekt nieuwe wegen om aan personeel te komen. Zo wordt onder meer geprobeerd meer regionaal te werven. De ervaringen zijn positief, aldus het ministerie. Ook wordt gekeken of reservisten en inhuur van externen voor extra capaciteit kunnen zorgen. Met het samenvoegen van veteranenorganisaties hoopt het ministerie volgend jaar de zorg voor veteranen te verbeteren.

Voor het eerst komt Defensie met een materieelbegrotingsfonds. Daarin zit voor volgend jaar 4,6 miljard en voor de komende vijftien jaar ongeveer 66 miljard. Het fonds moet zorgen voor een beter overzicht van de kosten en baten van investeringen en onderhoud. Verder moet de begroting door het fonds minder kwetsbaar worden voor plotselinge veranderingen en tegenvallers.

In 2024 moeten NAVO-landen 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp - de totale omvang van de economie) uitgeven aan Defensie. Volgend jaar komt Nederland uit op 1,48 procent, een behoorlijke stijging. Dat komt omdat Defensie meer geld krijgt maar de economie krimpt door de coronacrisis. Ondanks de stijging blijft Nederland tot de NAVO-landen behoren met het laagste percentage.

Nieuws

menu