De Jonge: begin volgende week duidelijkheid over persconferentie

De Jonge: begin volgende week duidelijkheid over persconferentie

De Jonge: begin volgende week duidelijkheid over persconferentie ANP

Het is nog niet zeker of premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdag weer een persconferentie geven over de aanpak van het virus en het aantal besmettingen. De Jonge geeft aan hier maandag waarschijnlijk meer over te weten.

Het aantal nieuwe besmettingen loopt snel op, maar eventuele effecten van het meest recente pakket maatregelen dat half oktober werd aangekondigd, zouden pas volgende week te zien zijn. Volgens de minister liggen "alle scenario's op tafel" als het aantal nieuwe besmettingen dat per dag wordt gemeld niet langzaam omlaaggaat. Hij wijst op maatregelen die in het voorjaar tijdens de 'intelligente lockdown' zijn genomen maar nu nog niet.

Voorafgaand aan de ministerraad op vrijdag hielden verscheidene ministers crisisberaad. Naar verwachting zal een groep bewindspersonen en experts elkaar zondag ook op het Catshuis spreken, en volgt er een bijeenkomst van het Outbreak Management Team (OMT) op maandag.

Op die dag wordt ook bekendgemaakt of de persconferentie op dinsdag doorgaat. Mocht die toch worden gehouden, betekent dat niet direct dat er grote ingrijpende maatregelen volgen. Rutte en De Jonge gebruikten eerdere persconferenties om Nederlanders te herinneren aan de regels en om specifieke punten aan te kaarten.