Coronadashboard: tot nog toe 375.908 prikken tegen corona gezet

Coronadashboard: tot nog toe 375.908 prikken tegen corona gezet ANP

In Nederland zijn volgens het coronadashboard van de overheid inmiddels 375.908 vaccins tegen het coronavirus toegediend. Dit totaalcijfer bevat een "rekenkundige aanname". Het ministerie van Volksgezondheid baseert sinds afgelopen weekend een gedeelte van het vaccinatiecijfer op een schatting. Dat zou een betrouwbaarder getal opleveren. Meteen na de invoering van het nieuwe systeem maakte het ministerie echter een fout, door 17.550 prikken dubbel te tellen.

De hele methodiek kon vervolgens rekenen op stevige kritiek, onder meer van de oppositie in de Tweede Kamer. Diverse partijen reageerden sceptisch op de hogere getallen die deze werkwijze oplevert.

Het berekende aantal is voor de langdurige zorg gebaseerd op het aantal doses dat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is afgeleverd bij instellingen voor langdurige zorg. Daar is voor gekozen, omdat de registratiesystemen van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen "nog niet gekoppeld zijn aan het centrale registratiesysteem van het RIVM". Het levert een hoger aantal op dan deze sector zelf meldt.

Langdurige zorginstellingen

Volgens het dashboard zijn nu 98.633 prikken toegediend in langdurige zorginstellingen. De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) hielden het dinsdag zelf op "ruim 90.000".

Voor de ziekenhuizen is het vaccinatiecijfer nu wel gebaseerd op harde gegevens. Het komt overeen met de laatste cijfers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Maandag meldde het dashboard een ander cijfer dan LNAZ. Zo kwam de dubbeltelling aan het licht.

Daadwerkelijk toegediende vaccins

Ook cijfers van de GGD'en in het land zijn niet gebaseerd op een schatting, maar op daadwerkelijk toegediende vaccins. Het waren er dinsdag 203.559.

Het gaat om het aantal prikken. Voor een adequate bescherming zijn van alle drie de vaccins die tot nog toe zijn goedgekeurd in de EU twee doses nodig.

Nieuws

Meest gelezen