ChristenUnie: Europese miljoenen naar Noord-Nederland

De ChristenUnie pleitte woensdagavond tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voor een driestappenplan voor Noord-Nederland. Er moeten miljoenen komen.

Lodewijk Asscher (PvdA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) woensdagavond tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat na de troonrede op Prinsjesdag.

Lodewijk Asscher (PvdA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) woensdagavond tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat na de troonrede op Prinsjesdag. FOTO ANP

,,Nieuw perspectief is mogelijk, maar ook nodig’’, vindt fractieleider Gert-Jan Segers. Hij ziet het als een ereschuld aan een regio die zwaar lijdt onder de gevolgen van jarenlange gaswinning. Segers wil dat de ,,in potentie honderden miljoenen” uit het Europese Just Transition Fund met name worden ingezet in de drie noordelijke provincies.

Zijn oproep valt samen met de wens vanuit Noord-Nederland om honderden miljoenen te krijgen uit een Europees subsidiefonds voor energietransitie, het Just Transition Fund (JTF). Er liggen projecten klaar voor waterstof en voor vergroening van de industrie.

Nederland kan 600 miljoen euro uit het fonds binnenharken, maar moet zelf een deel bijdragen als cofinanciering. Voor Prinsjesdag was er voorzichtige hoop dat het kabinet met een handreiking zou komen over die cofinanciering in de dinsdag gepresenteerde Miljoenennota. Dat gebeurde niet.

Perspectiefplan

De ChristenUnie maakt zich er nu hard voor binnen de coalitie. Segers vindt dat Noord-Nederland een regio is die ,,die te vaak in de hoek zit waar de klappen vallen’’. Woensdagavond, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in Den Haag, vroeg hij het kabinet om substantiële middelen uit het JTF-fonds naar de drie noordelijke provincies te halen. Op korte termijn moet er een zogenoemd perspectiefplan klaarliggen zodat het Noorden koploper kan worden als het gaat om investeringen in groene waterstof.

,,We hebben als land decennialang geprofiteerd van de gaswinning in het noorden, maar de inwoners dreigen bekaaid achter te blijven’’, reageert Segers. ,,En dus moeten we kiezen voor de regio: in ontwikkeling, in geld, in goede zorg. Ik wil dat het kabinet dat nieuwe perspectief opschrijft in één groot perspectiefplan voor Noord-Nederland.”

'We kunnen niet doen alsof er de afgelopen decennia niets gebeurd is'

Met het dichtdraaien van de gaskraan verdwijnen er in Noord-Nederland duizenden banen. Met het geld uit het Europese JTF-fonds kunnen er 16.000 nieuwe banen worden gecreëerd. Segers noemde Groningen een provincie ,,met breuklijnen’’ die koploper kan worden in de omslag naar duurzame energie. ,,Noord-Nederland kan een voorloper zijn in de ontwikkeling die we uiteindelijk als heel Nederland doormaken.”

De ChristenUnie ijvert ook voor een plan voor geestelijke verzorging in het gaswinningsgebied. Segers: ,,Niet alleen scheuren in huizen herstellen, maar ook scheuren in de samenleving”. Een groep geestelijk verzorgers moet een luisterend oor bieden aan getroffen bewoners. ,,We kunnen niet doen alsof er de afgelopen decennia niets gebeurd is.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland
Nationale politiek