CDA-leider De Jonge wil een samenleving met solidariteit

CDA-leider De Jonge wil een samenleving met solidariteit ANP

Solidariteit is de weg uit de coronacrisis, stelt vicepremier en CDA-voorman Hugo de Jonge. "Omdat we alleen samen, als één gemeenschap uit deze crisis kunnen komen."

In de Abel Herzberglezing in Amsterdam ging de minister van Volksgezondheid in op de gevolgen van de coronacrisis op de samenleving. Hij zette daarmee ook de politieke lijnen uit die hij ziet als nieuwe leider van het CDA.

De coronacrisis bracht veel onzekerheid, maar liet volgens hem ook een "hartverwarmende hoeveelheid zorgzaamheid" van mensen zien. Hij wil die solidariteit vasthouden, want de crisis is nog niet voorbij.

En die crisis kan niet bezworen worden met het huidige systeem, denkt De Jonge die anders dan zijn voorganger Sybrand Buma duidelijk zich in het midden positioneert. Corona heeft voor hem nog eens duidelijk de gebreken van het liberalisme naar voren gebracht.

Sterke samenleving

"Het virus laat ook zien dat je met de ieder-voor-zich, als samenleving niet bestand bent tegen een crisis van deze orde." De oplossing ligt volgens hem in een "sterke samenleving" en in de zorg voor elkaar.

Hij heeft het liberalisme zien falen in de arbeidsmarkt, de zorg en de woningmarkt. Een beeld dat vrij breed gedragen wordt in de Kamer. Er is een nieuwe balans nodig tussen markt, overheid en samenleving nodig, zei De Jonge.

Goede voorbeeld

De politiek moet daarbij volgens hem het goede voorbeeld geven. Altijd de wil tonen er samen uit te komen. "Anders komt het fundament van onze samenleving in het geding. Anders hollen we de onderlinge solidariteit uit."

De samenleving moet voor de politiek voorop staan en ze moet zorgen dat niemand in de steek wordt gelaten, vindt de nieuwbakken CDA-leider. Vooral in deze tijd van toenemende polarisatie moeten onzekerheden worden weggenomen. "En tegen haat is solidariteit het tegengif."

Nieuws

menu