CBS: vier op de tien Nederlanders voelen zich eenzaam

CBS: vier op de tien Nederlanders voelen zich eenzaam ANP

De eenzaamheid onder Nederlanders is toegenomen. Vorig jaar gaf 43 procent van de bevolking aan zich enigszins of zelfs erg eenzaam te voelen, in 2019 was dat nog 35 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van enquêteonderzoek.

Het CBS legde een vragenlijst over eenzaamheid voor aan bijna 7000 Nederlanders van 15 jaar of ouder. Daarbij is onder meer gevraagd of mensen zich vaak in de steek gelaten voelen of leegte om zich heen ervaren. De statistici concluderen dat vorig jaar 11 procent van de Nederlanders zich zelfs erg eenzaam voelde. In 2019, dus nog voor het uitbreken van de coronacrisis, ging het nog om 9 procent. Alleenstaanden geven het vaakst aan dat ze eenzaam zijn.

In alle leeftijdsgroepen namen de gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid toe. Bij sociale eenzaamheid mist het gevoel van sociaal contact, bij emotionele eenzaamheid het gevoel van een hechte band. Met name jongeren zeggen een stuk vaker zich emotioneel erg eenzaam te voelen dan in 2019. Volgens socioloog Tanja Traag van het CBS is voor jongeren met zekerheid te zeggen dat de coronapandemie negatieve impact heeft gehad op de gevoelens van eenzaamheid. Voor andere bevolkingsgroepen is die link op dit moment niet met zekerheid te leggen.

Naast cijfers over eenzaamheid publiceerde het CBS ook onderzoek naar mensen die slecht meekomen in de maatschappij. Een groot deel van deze 'sociaal uitgeslotenen' zit na tien jaar nog altijd in eenzelfde kwetsbare positie, meldt het statistiekbureau.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?3f99540. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.

Nieuws

menu