Boerenactiegroep zinspeelt op lege schappen

Boerenactiegroep zinspeelt op lege schappen ANP

Boerenactiegroep Agractie ziet een tijdelijke stop op de levering van landbouwproducten als mogelijke manier om een punt te maken over het belang van boeren voor de voedselvoorziening. "Lege schappen zijn geen leuk signaal naar onze consument", schrijft Agractie in een donderdag verschenen bericht aan de achterban. "Helaas is dit het enige middel om beleidsmakers, media en burgers enige realiteitszin mee te geven."

Om te "onderzoeken" in hoeverre er draagvlak voor zo'n tijdelijke leveringsstop is onder boeren en tuinders, heeft Agractie onder de achterban een link verspreid naar een onlinepeiling op de website ferendum.com. Iedereen die dat wil, kan die invullen, dus ook mensen van buiten de agrarische sector. De meeste mensen die tot nog toe hebben gereageerd, doen dat ook niet met hun volledige naam.

De vraagstelling luidt: "Ben je bereid om 1 of meerdere dagen geen producten te leveren zodat de uitwerking van het voorgestelde stikstofbeleid zichtbaar wordt voor het halsstarrige kabinet en burger?" De opstellers van de poll hebben twee antwoordopties gegeven. De eerste is: "Ja ik ben bereid met dit wanbeleid." De tweede is: "Nee, ik maak me geen zorgen en dit beleid heeft voor mijn bedrijf geen gevolgen."

Betrouwbaarheid

Als mensen zichzelf mogen aanmelden (zelfselectie), maakt dat een peiling veel minder betrouwbaar. Dat geldt ook voor een sturende vraagstelling, legt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit in de gids 'Peilen doe je zo', die is gericht op middelbare scholieren. "De formulering van de vraag moet neutraal zijn", is een van de tips daarin.

Hoewel de peiling niet aan dit soort wetenschappelijke normen voldoet, wil Agractie de uitkomst gaan "gebruiken om vervolgacties te plannen". Voorman Bart Kemp zegt desgevraagd dat de actiegroep met de peiling "een indicatie van de bereidheid" wil krijgen. "Ook omdat er van alle kanten sterke signalen tot ons komen dat veel boeren lege schappen willen organiseren op deze manier."

Nieuws

menu