Boeren joelen Kamerleden D66 en CDA uit en juichen voor BBB

Boeren joelen Kamerleden D66 en CDA uit en juichen voor BBB ANP

Tweede Kamerleden van CDA en D66 zijn met veel lawaai en gejoel onthaald door actievoerende boeren op het Malieveld in Den Haag. Toen Tjeerd de Groot van D66 aan het woord was, maakten actievoerders minutenlang zo veel lawaai dat hij niet te verstaan was. Betogers staken vuurwerk af, toeterden met hun tractoren en schreeuwden door hem heen. De Groot zag zich genoodzaakt zijn toespraak vroegtijdig af te kappen. Luid applaus was er juist voor Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB). Toen ze het podium opkwam, galmde het nummer Sweet Caroline van Neil Diamond door de luidsprekers.

"Iedereen heeft het over stikstofbeleid en de regels", zei Van der Plas. "Maar deze boeren zijn niet tégen de stikstofregels, ze staan hier voor eerlijke regelgeving en een toekomst voor hun kinderen."

Derk Boswijk (CDA) kreeg bepaald geen warm onthaal. Een aantal boeren keerde hem de rug toe en ook tijdens zijn bijdrage werd gejoeld. De partij die van oudsher opkomt voor boerenbelangen vindt nu ook dat sector moet worden hervormd en dat krimp van de intensieve veehouderij daarbij acceptabel is. Dat valt niet goed bij de boeren.

Geen doel op zichzelf

Boswijk toonde begrip voor de woede, maar hij benadrukte dat verkleining van de veestapel voor zijn partij geen doel op zichzelf is. Dat noemde hij zelfs "dom", maar het is volgens het Kamerlid "ook dom om te willen dat we de tweede grootste landbouwexporteur ter wereld zijn. Ik hoor ook niet dat boeren dat willen. Zij willen een goede boterham kunnen verdienen en dat de kinderen de boerderij over kunnen nemen. We willen de boer een rol geven in de maatschappelijke opgave en als overheid doelen stellen, maar de middelen door de boer laten bepalen", aldus Boswijk.

De Groot van D66 zei dat "ingrijpende keuzes" noodzakelijk zijn. "We willen met elkaar dat er voedsel wordt geproduceerd, we willen genieten van de natuur, bouwen en wonen", zei hij in het nog verstaanbare gedeelte van zijn toespraak. De veestapel zal volgens D66 "fors moeten inkrimpen" om dat allemaal mogelijk te maken.

Kartelpartijen

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) beschuldigde "kartelpartijen", waaronder hij CDA en VVD zei te rekenen, van "de grootste diefstal van de Nederlandse geschiedenis". Volgens Baudet wil het kabinet dat al het land wordt bewoond en zou daarin geen plaats meer zijn voor boeren. Hij had het over een 'great reset'.

Roelof Bisschop van de SGP pleitte voor "een akkoord waarin de boeren perspectief wordt geboden". Volgens hem dreigt de voedselproductie in Nederland in gevaar te komen. "Dat betekent dat je meer voedsel van buitenaf moet invoeren. Wil je dat?" Volgens Bisschop deugt de basis van het stikstofbeleid niet. "Dat vraagt een grote reparatie en we gaan daarvoor graag aan de bak", zei hij.

De onder boeren populaire Van der Plas zei "geen pasklare oplossingen" te hebben. "Ik kan wel in de Tweede Kamer zeggen: jullie hebben het niet over boerenbedrijven, maar over boerenfamilies." Ze zei verder "knettertrots" te zijn op de boeren die "ons voedsel maken".

Je kunt deze onderwerpen volgen
Binnenland