Binnenstad Utrecht weer omsingeld door water

Binnenstad Utrecht weer omsingeld door water

Binnenstad Utrecht weer omsingeld door water ANP

In Utrecht kan weer om de binnenstad worden gevaren. Zaterdag wordt de singel (ook wel de stadsbuitengracht) die de oude kern omsluit, heropend. De singel - voor een groot deel een rijksmonument - is in de jaren zeventig deels gedempt om er een weg voor aan te leggen.

In 1958 was er zelfs even sprake van dat de hele singel zou verdwijnen om plaats te maken voor een rondweg. Toenmalig minister Marga Klompé stak daar een stokje voor en wees de vaarverbinding aan als monument.

Tien jaar later besloot de gemeente onder luid protest toch om de Catharijnesingel te dempen. Er moest meer ruimte komen voor auto’s en winkelcentrum Hoog Catharijne moest worden gebouwd. Een deel van de Weerdsingel werd in die tijd tot groot verdriet van Utrechters opgeofferd voor een parkeerterrein.

Inwoners bleven al die tijd strijden voor het terugbrengen van het water. In 2002 stemde Utrecht in een referendum voor het weer opengraven van de Weerdsingel en Catharijnesingel. De afgelopen vijf jaren is hieraan hard gewerkt. De ‘fout uit het verleden’ is volgens de gemeente nu hersteld. De nieuwe singel is opnieuw verbonden met de Weerdsingel, met de Oudegracht, de Vecht en de Kromme Rijn.

Bij het vernieuwde Hoog Catharijne stroomt het water voortaan onder het winkelcentrum door. De singel neemt tegenwoordig een prominente plek in van de nieuwbouwplannen in het stationsgebied.