Bijdragen rijksoverheid aan gemeenten lopen flink uiteen

Bijdragen rijksoverheid aan gemeenten lopen flink uiteen ANP

Het bedrag dat gemeenten krijgen van de rijksoverheid om hun taken goed uit te kunnen voeren varieert enorm. Gemiddeld is het 2162 euro per inwoner, maar de onderlinge verschillen waren ook dit jaar enorm groot. In Bloemendaal is het 1014 euro en in Vlissingen per inwoner 3998 euro. Dat staat in de nieuwe Atlas van de rijksuitkeringen van de Rijksuniversiteit Groningen. In totaal gaat het jaarlijks om 39 miljard euro.

Vlissingen ontvangt het meest van het rijk, gevolgd door Heerlen en Rotterdam. Gemeenten die het minst krijgen zijn naast Bloemendaal ook Blaricum en Midden-Delfland. "Grotere gemeenten en gemeenten in het noorden van het land krijgen naar verhouding veel geld van het rijk", aldus de onderzoekers. "Van welvarende gemeenten verwacht het rijk dat ze weinig kosten hebben en dat ze zelf meer geld kunnen binnenhalen via de lokale belasting."

Gemiddeld dekken gemeenten 17 procent van hun uitgaven uit lokale heffingen. Het rijk is met ruim 60 procent de belangrijkste financier van gemeenten. Een deel van het geld is vrij besteedbaar, een kleiner deel is geoormerkt voor uitgaven aan een specifiek doel.

Op de website Coelo.nl is te zien hoeveel geld de gemeente waar iemand woont, ontvangt van de rijksoverheid. Coelo is het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van Lagere Overheden.

Nieuws

Meest gelezen