Aantal levensdelicten sinds eeuwwisseling bijna gehalveerd

Aantal levensdelicten sinds eeuwwisseling bijna gehalveerd

Aantal levensdelicten sinds eeuwwisseling bijna gehalveerd ANP

Moord en doodslag komt steeds minder voor in Nederland. Vorig jaar zijn 125 mensen hierdoor om het leven gekomen. Dat is bijna een halvering vergeleken met het begin van de eeuw. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal levensdelicten is iets gestegen ten opzichte van 2018, toen 119 mensen hierdoor om het leven kwamen. Sinds 2000 is vooral het aantal slachtoffers tussen de 30 en 40 jaar afgenomen. De onderzoekers hebben hiervoor gekeken naar dossiers van het Openbaar Ministerie en doodsoorzakenformulieren van artsen of lijkschouwers. In de meeste zaken had de rechter nog geen uitspraak gedaan.

In bijna twee derde van de gevallen was het slachtoffer een man. Deze mannen waren in de helft van de gevallen tussen de 20 en 40 jaar.

De statistici hebben cijfers over de afgelopen vijf jaar bestudeerd om te vergelijken onder welke omstandigheden mannen en vrouwen om het leven werden gebracht. Vrouwen werden in bijna zes op de tien gevallen door hun partner of ex van het leven beroofd. Bij mannen kwam dat amper voor. Zij werden vaak door een kennis of vriend(in) vermoord of door een onbekende dader. In een op de zes gevallen ging het bij mannen om een afrekening in het criminele circuit.

De rechter wijst meestal mannen aan als schuldige voor een levensmisdrijf of een poging daartoe. In 2019 was dat negen op de tien keer zo. Toen werden met name zaken uit 2018 behandeld.

Een derde van alle levensdelicten werd vorig jaar gepleegd in een van de drie grootste steden. Ook relatief gezien komen levensmisdrijven hier veel voor. De afgelopen vijf jaar waren 2 op de 100.000 Amsterdammers slachtoffer van moord of doodslag, terwijl het landelijke gemiddelde 0,7 bedraagt. Ook Rotterdam en Den Haag zitten hier ver boven.