ANBO bezorgd over fouten met briefstemmen

ANBO bezorgd over fouten met briefstemmen ANP

Seniorenbond ANBO is erg bezorgd over het verloren gaan van stemmen als gevolg van foutjes met briefstemmen. Van de 400.000 briefstemmen die sinds deze week door PostNL zijn ontvangen, moet 2,5 procent terzijde worden gelegd, zoals het officieel heet. Een terzijde gelegde stem wordt niet meegeteld. Een stem is echt ongeldig als het stembiljet zelf onjuist is ingevuld.

De ANBO wil ook dat de minister van Binnenlandse Zaken mensen er zelf op wijst dat kiezers in bepaalde gevallen een vervangende stempas kunnen aanvragen. Maar volgens een woordvoerster heeft het ministerie dat al gedaan.

"Tot nu toe hebben zo’n 10.000 mensen niet de retourenvelop, maar de envelop voor het stembiljet op de post gedaan. Ook zijn sommige retourenveloppen zo dun dat er waarschijnlijk geen stembiljet in zit. Verder kunnen mensen per ongeluk hun stempas samen met het stembiljet in de envelop voor het stembiljet doen", zegt de ongeruste ANBO.

Restzetels

De bond voorziet problemen "straks bij de verdeling van de restzetels; ook kunnen partijen de geldigheid van de verkiezingen in twijfel trekken". Maar een stem is niet meteen ongeldig doordat deze alleen maar verkeerd is aangeleverd, aldus het ministerie. In een dergelijk geval kan zo'n vervangende pas worden aangevraagd.

De bond wijst er verder op dat briefstemmers hun stembiljet voor vrijdag 12 maart 17.00 uur moeten posten. Ze vreest dat veel mensen daar niet bij stilstaan. Het ministerie meldt dat mensen hun briefstem ook tot en met woensdag kunnen afgeven bij een afgiftepunt van hun gemeente.

"Het briefstemmen is best te doen, maar als je het even snel doet dan kan het dus misgaan. Verder is het verstandig om een ander te laten meekijken; niet met wát je stemt maar wel met hoe het gaat", houdt de ANBO de kiezers per brief voor.

Nieuws

menu