Vijf tips voor veilige nieuwjaarsduik

Zonnige nieuwjaarsduik in Hindeloopen

Zonnige nieuwjaarsduik in Hindeloopen

De Reddingsbrigade geeft vijf tips om deelnemers aan nieuwjaarsduiken goed voor te bereiden. Vooral ‘wild duiken’ wordt afgeraden.

Vol goede moed wordt een duik genomen in het koude water, maar dat is niet altijd zonder gevaar, stellen de reddingswerkers.