Vier gouden huwelijken van Friens

De gouden bruidsparen vijftig jaar later in de kerk van Friens. V.l.n.r.: Trientsje en Jentsje van der Meer, Janny en Pieter Sjonger, Mattie en Johan Sikkema en Anneke en Klaas van der Woude FOTO LC/JAN DE VRIES

Ze woonden na het huwelijk bij hun ouders in, begonnen met niks en ondervonden aan den lijve dat elk huisje zijn kruisje heeft. Vier paren uit Friens trouwden vijftig jaar geleden.

Ze woonden na het huwelijk bij hun ouders in, begonnen met niks en ondervonden aan den lijve dat elk huisje zijn kruisje heeft. Vier paren uit Friens trouwden vijftig jaar geleden.

De vier huwelijksfeesten verliepen min of meer op dezelfde wijze: feest in het dorpshuis van Friens waar het hele dorp welkom was. ,,Us âlden bepaalden wa't je útnoegen. Dat wie doe sa.''

Alle vier stellen zijn nog bij elkaar en kijken terug in de zaterdagbijlage Sneon&Snein: ,,Wy bin wend om mear tolerânsje foar inoar op te bringen. Dat sjochst no net mear.''

Verder in de LC-zaterdagbijlage:

- Interview met John Jorritsma

- RAF-piloten uit het Noorden

- Kerstmis wereldwijd feest van geloof en vermaak

Je kunt deze onderwerpen volgen
Archief