Schrijver wil Friese nationaliteit

Schrijver wil Friese nationaliteit

Schrijver Willem Schoorstra uit Ternaard wil als Fries in de basisadministratie opgenomen worden. Daartoe heeft hij een verzoek ingediend bij de gemeente Dongeradeel.

Schrijver Willem Schoorstra uit Ternaard wil als Fries in de basisadministratie opgenomen worden. Daartoe heeft hij een verzoek ingediend bij de gemeente Dongeradeel.

Gaat de gemeente niet op zijn verzoek in, dan zal Schoorstra een ‘verklaring van afstand' doen, waarmee hij afstand neemt van de Nederlandse nationaliteit.

,,Ik bin nammentlik in Fries en ha út dy reden de Fryske nasjonaliteit'', schrijft Schoorstra in een pamflet. Hij hoopt dat Dongeradeel anders reageert dan Leeuwarden en Achtkarspelen eerder. Die gemeenten werkten niet mee aan eenzelfde verzoek van inwoners.

Nieuws

menu