Online krantenarchief vernieuwd

Het totaal vernieuwde digitale krantenarchief van de Leeuwarder Courant is vandaag gelanceerd. De vernieuwde site is te vinden op www.dekrantvantoen.nl.

Dekrantvantoen.nl is het grootste online krantenarchief. Het omvat miljoenen artikelen van de Leeuwarder Courant (vanaf 1752), Dagblad van het Noorden (vanaf juni 1968), een groot aantal NDC mediagroep-weekbladen en enkele kleinere titels zoals Frisia, Klaverblad en Sawn Stjerren Nijs.

De komende tijd zal dit nu al gigantische archief alleen nog maar groeien met meer titels.

Het digitaliseren van deze kranten is tot stand gekomen in samenwerking met Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Fries Historisch Centrum Tresoar en Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven.