(On)bekende vaders

De een heeft slechts één foto die herinnert aan het gezinsleven met haar vader. De ander is de zoon van een bekende dichter en de derde zoekt verbinding. Het Noordelijk Film Festival brengt drie zoektochten naar vaders.

(On)bekende vaders

(On)bekende vaders

Als kleine jongen hoorde Piter Hettinga (25) altijd positieve verhalen over zijn vader, de Friese dichter Tsjêbbe Hettinga. ,,Ik snapte dat as jonge noait sa. Ik koe wol rûzje mei him ha.'' Zeker in de puberteit botste hij met zijn vader.

Nieuws

menu