Herbouw eerste koloniewoning buiten Drenthe

Voor het eerst wordt een koloniewoning herbouwd op grondgebied van de gemeente Weststellingwerf. Er is bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor de bouw van een koloniewoning aan de Westvierdeparten in Steggerda, vlak voor de kruising met de Turfhoekweg. En misschien krijgt deze woning wel een vervolg, zo bleek vrijdagmiddag tijdens een feestje op de provinciegrens bij de Friesche Brug onder Noordwolde.

Bijeenkomst 50e koloniewoning, met het uitzicht op de Hooiweg, waar nog acht woningen komen. Foto Lourens Looijenga

Bijeenkomst 50e koloniewoning, met het uitzicht op de Hooiweg, waar nog acht woningen komen. Foto Lourens Looijenga

Op 26 februari werd de vijftigste nieuwe koloniewoning in het gebied van de Koloniën van Weldadigheid opgeleverd. Alleen maakte corona toen een feestje onmogelijk. Dat werd nu een half jaar later ingehaald. De 50 e woning staat bijna op de Friese grens. Daarom werd symbolisch, maar ook letterlijk een brug geslagen tussen de beide provincies. De ontvangst was in de voormalige woning van de onderdirecteur van de Maatschappij van Weldadigheid aan het begin van de Oostvierdeparten. Daarna werd vanaf dit perceel van nu Hilbert Punt over een speciaal gebouwde brug de Verlengde Nijesleeker Schipsloot overgestoken op weg naar de 50 e woning van Sylvia Vink en Harry Hoekstra.

Een vakantiegevoel