Conflict over Fries op plaatsnaambord

Sneek/Snits, of Snits/Sneek? De taalkwestie over de komborden in Sudwest dreigt hoog op te lopen.

SNEEK Het provinciebestuur tikt Súdwest-Fryslân op de vingers. Die gemeente lijkt zich niet te houden aan gemaakte taalafspraken.

SNEEK Het provinciebestuur tikt Súdwest-Fryslân op de vingers. Die gemeente lijkt zich niet te houden aan gemaakte taalafspraken.

De provincie valt over het voornemen van Súdwest-Fryslân om de komborden in de vijf oude gemeenten te harmoniseren en daarbij de Nederlandse naam boven de Friese te plaatsen.

Daarmee handelt de gemeente volgens de provincie in strijd met het Europees Handvest voor Regionale Talen en het Raamverdrag voor de Bescherming van Nationale Minderheden.

Nieuws

menu