Verzuim terugdringen: zo bespaar je op je ziekteverzuimverzekering

Verzuim is een probleem waarmee alle bedrijven worden geconfronteerd. Vaak zijn de afwezigheden of vertragingen buiten de controle van de organisatie, zoals bijvoorbeeld in gevallen van ziekte. Maar anderzijds zijn er ook interne factoren die deze frequente afwezigheden kunnen beïnvloeden, zoals de werkomgeving waarin de medewerker is geplaatst.

Om het verzuim op het werk terug te dringen, kunnen enkele indicatoren worden geanalyseerd en kunnen bepaalde attitudes in de routine van jouw team in praktijk worden gebracht. Want, zoals bekend, is een hoog verzuim zeer nadelig voor de resultaten van een onderneming.

Maar voordat we weten hoe we deze indicator bij bedrijven kunnen verlagen, moeten we eerst de redenen proberen te achterhalen waarom jouw tarieven te hoog zijn.

Waardoor groeit het verzuim binnen bedrijven?

Er zijn vele redenen waarom het verzuim binnen bedrijven toeneemt. Zoals gezegd kan zelfs de werkomgeving een negatieve invloed hebben op de ervaring van die werknemer.

Leiders die niet inspireren, gebrek aan handelingsvrijheid op bepaalde plaatsen en een door de routine aangetaste geestelijke gezondheid behoren tot de voornaamste redenen waarom verzuim een probleem wordt.

In het algemeen zijn de belangrijkste redenen voor het hoge verzuim in bedrijven:

- Tegenspoed in de werkomgeving;

- Gebrek aan infrastructuur in de onderneming;

- Moeilijkheden om functies veilig uit te voeren;

- Overdreven druk;

- Onhaalbare doelen;

- Relatie barrières tussen teamleden;

- Negatief organisatieklimaat;

- Gebrek aan waardering voor de geleverde diensten;

- Gebrek aan feedback;

- Familiezaken;

- Gezondheidsproblemen.

Hoe kan het verzuim in bedrijven worden teruggedrongen?

Nu we enkele van de factoren kennen die er het meest toe bijdragen dat werknemers niet regelmatig komen werken, kunnen we nagaan hoe investeringen in de gezondheid van het team dit beeld kunnen veranderen.

Hieronder bekijken we enkele belangrijke tips die te maken hebben met het welzijn van werknemers en die de kosten van jouw ziekteverzuimverzekering kunnen drukken. Bekijk ze!

1. Zorgen voor veilige en adequate arbeidsomstandigheden

De eerste stap om voor de gezondheid van het team te zorgen en hun lichamelijke integriteit op een waardige manier te garanderen, is te zorgen voor veilige en adequate omstandigheden waarin de werknemers hun werk kunnen doen.

Wees daarom zeer voorzichtig met de regels en normen voor veiligheid op het werk die voor jouw bedrijf gelden. Zij zijn van fundamenteel belang om mogelijke ongevallen te voorkomen en, uiteraard, het verzuim te verminderen.

2. Flexibele werktijden

Een andere manier om op een subtiele manier voor de gezondheid van jouw werknemers te zorgen, is door in jouw organisatie met flexibele uren te werken.

Dit soort strategie geeft werknemers meer tijd om voor hun eigen gezondheid te zorgen, hetzij door te sporten, meer tijd met het gezin door te brengen of zelfs door regelmatige afspraken met artsen en tandartsen in te plannen.

3. Investeer in ergonomie

Ergonomie is een manier om gezondheidsproblemen te voorkomen die verband houden met de repetitieve bewegingen die tijdens een werkdag worden uitgevoerd. Mensen die bijvoorbeeld met computers of diverse machines werken, hebben deze zorg nodig om schade aan de gewrichten te voorkomen.

Met een betrekkelijk geringe investering in comfortabele stoelen en andere strategieën, zoals steun voor de voeten en steun voor het notebook, is het mogelijk de risico's op het ontstaan van dergelijke gezondheidsproblemen aanzienlijk te verminderen. Bovendien dragen ergonomische verzorgingen bij tot een beter humeur, omdat ze het ontstaan van frequente pijnen en ongemakken voorkomen.

4. Werk aan het bewustzijn van het team

Periodieke lezingen en voordrachten over verschillende vormen van bewustwording zijn van groot belang voor het behoud van de gezondheid van de werknemers.

Deze campagnes kunnen betrekking hebben op zaken als

- Correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;

- Het belang van mondhygiëne;

- De noodzaak om een sedentaire levensstijl te vermijden;

- Planning van een adequaat eetschema.

Door belangrijke informatie als deze te verstrekken, draagt je bij tot structurele veranderingen in het leven van jouw teamleden.

5. De beoefening van fysieke activiteiten aanmoedigen

Regelmatige lichaamsbeweging is zeer belangrijk voor het behoud van de gezondheid. Hoewel het moeilijk kan lijken, is het mogelijk om deze gewoonte in jouw bedrijf aan te moedigen, hetzij door de bewustmakingsmethode, hetzij door de invoering van meer flexibele roosters.

Bovendien is het mogelijk om deze praktijken deel te laten uitmaken van het bedrijf van dag tot dag. Investeren in gymnastiek op het werk, bijvoorbeeld, is een goede manier om lichaamsbeweging in het bedrijf te brengen.

Hoe bereken je een verzuimverzekering?

Op het HR Navigator platform hebt je toegang tot de beste HR-managementdiensten en vindt je de beste tools om de verzuimverzekering te berekenen.

Gebruik het beste van de technologie in het voordeel van jouw bedrijf om jouw menselijk kapitaal aan te trekken, te engageren, te ontwikkelen en te behouden. Verhoog de efficiëntie en stroomlijn processen door alle informatie in één enkele oplossing te integreren. 

Nieuws

menu