Steeds meer mensen overwegen investering in edelmetalen

De rente die banken bieden bij het afsluiten van een spaarrekening is nog altijd bijzonder laag. Koersen van aandelen op de beurs staan juist historisch hoog. Is het slim om in aandelen te investeren om nog enig rendement over je spaargeld te behalen?

Veel mensen denken van niet en overwegen een investering in edelmetalen. Onder meer zilver kopen is momenteel populair. Belangrijk voordeel van edelmetalen zit in het feit, dat deze hun waarde vaak enigszins behouden. De volatiliteit van de koers van edelmetalen is veel lager dan bij bijvoorbeeld aandelen. Volatieler dan aandelen zijn de koersen van (digitale) valuta.

Goud kopen al jaren de beste optie in tijden van onzekerheid

Niet alleen de lage rente bij banken en de historisch hoge koersen van aandelen maakt zilver- en goud kopen interessant. Er heerst ook veel onzekerheid over het verdere verloop van de pandemie. Lange tijd werd gedacht dat het vaccineren van grote delen van de bevolking zou leiden tot een daling in het aantal besmettingen. Inmiddels blijkt dat dit niet helemaal correct gedacht is. Nog altijd is het aantal besmettingen hoog in periodes, dat de regels worden losgelaten of mensen veelal binnen zitten. Op dit moment komen de besmettingen het meest voor op basisscholen. Doordat de koersen van goud en zilver relatief stabiel zijn en deze edelmetalen hun waarde niet direct verliezen tijdens een financiële crisis, worden edelmetalen al langere tijd als een veilige haven gezien.

Toenemende inflatie door oplopende energieprijzen

Een vierde factor waar investeerders rekening mee houden is de inflatie. In de afgelopen maanden is de inflatie sterk toegenomen. De laatste decennia was de inflatie niet zo hoog, als in de afgelopen maand. Dit valt voor een groot deel te verklaren door de oplopende energieprijzen. De verwachting is dat deze tarieven de komende maanden verder op zullen lopen. Er wordt zelfs gevreesd voor energiearmoede. Onder deze term verstaat men het feit dat gezinnen de energierekening niet meer kunnen betalen, doordat deze steeds verder oploopt. Tegelijkertijd hebben zij door een tekort aan financiële middelen niet de mogelijkheid om hun energieverbruik terug te dringen. Dit zou kunnen door te investeren in een betere isolatie thuis.

Nieuws

menu