Legalisering teelt softdrugs moet illegale handel tegengaan

Verschillende Nederlandse politieke partijen pleiten al langere tijd voor het legaliseren van de teelt van en handel in softdrugs.

Door de handel in de softdrugs, maar ook in andere gerelateerde producten zoals THC olie , te legaliseren zou de criminaliteit op dit vlak af moeten nemen. Al langere tijd maken veel burgemeesters zich zorgen over de toenemende (georganiseerde) misdaad binnen hun gemeente, als gevolg van illegale handel in verdovende middelen. Niet alleen de toenemende misdaad is een reden om kritisch naar het beleid te kijken. Ook brengt het gebruik van deze middelen gezondheidsrisico’s met zich mee. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van illegaal en op verkeerde wijze geproduceerde drugs.

Experimenteren met legale productie en verkoop cannabis

De politiek luisterde eerder al naar de noodkreet van burgemeesters. Inmiddels wordt er geëxperimenteerd met de legale productie van en handel in cannabis. Meedoen aan het experiment is logischerwijs niet voor iedere teler mogelijk. Er moet aan strenge voorwaarden worden voldaan, om kopers van deze cannabis te kunnen verzekeren dat het materiaal van een zeker niveau is. Daarbij heeft het experiment een tijdelijk karakter. In die zin, dat uiteindelijk zal worden teruggekeerd naar de geldende wet- en regelgeving. Pas daarna wordt geëvalueerd en bekeken of het experiment een vervolg krijgt. Een vervolg zou het aanpassen van de wet- en regelgeving kunnen zijn.

Keten rond levering cannabis aan coffeeshop veranderen

Volgens de geldende wet- en regelgeving mogen Nederlanders een wietplant in huis hebben. Ze mogen dus zelf cannabis telen. De verkoop van deze cannabis is echter verboden. Juist daar gaat het mis, zo is de redenering van veel mensen. Immers, doordat de verkoop van cannabis aan een coffeeshop niet mogelijk is probeert men dit via het illegale circuit. Iets wat criminaliteit in de hand werkt en tegelijkertijd gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor een gebruiker van de aangeboden cannabis. Er kan niet met zekerheid gesteld worden dat de cannabis van een hoge kwaliteit is. Door te experimenteren met het legaliseren van de toelevering aan coffeeshops probeert men de keten te veranderen. Illegale handel wordt hierdoor minder aantrekkelijk, daar er een legaal alternatief is in het experiment.

Sommige politieke partijen vinden experiment onvoldoende

Niet alle politieke partijen vinden dat de Nederlandse regering met het opzetten van het beschreven experiment voldoende heeft gedaan om de illegale handel in softdrugs te stoppen en gezondheidsrisico’s uit de weg te gaan. Sommige partijen, zoals onder meer GroenLinks, pleiten voor meer voorlichting over deze middelen. Ook zou reclame voor verslavende middelen verboden moeten worden. Overigens doet de Nederlandse regering al meer om het gebruik van bijvoorbeeld alcohol te verminderen. Zo is er een maximum gesteld aan de korting die supermarkten aan mogen bieden op alcohol. 

Nieuws

menu