Bedrijven na jaren nog steeds aansprakelijk voor gezondheidsschade

pexels

Bedrijven en werkgevers zijn verantwoordelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden van hun werknemers. Dat is al jaren zo en is nu, met de discussie over het al dan niet verlangen van vaccinatie tegen het coronavirus, extra actueel. In een aantal gevallen blijkt gezondheidsschade door werkzaamheden echter pas jaren later.

Ook dan is de werkgever aansprakelijk en kan dat leiden tot hoge schadevergoedingen aan (ex-)werknemers met gezondheidsschade. Zo ook in twee recente gevallen bij Strukton en NedTrain. De rechter oordeelde dat treinonderhoudsbedrijf NedTrain aansprakelijk is voor gezondheidsschade bij werknemers. Bij Strukton overweegt een oud-werknemer nog een gang naar de rechter. Dergelijke bedrijven hoeven overigens niet zelf in de buidel te tasten, als het tot een hoge vergoeding komt. Waar een aansprakelijkheidsverzekering door lang niet alle particulieren wordt afgesloten, beschikken grote bedrijven standaard over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Stoflongen door ballastgruis

Marco Werff werkte jarenlang aan spoorprojecten voor zijn werkgever Strukton. In het bijzonder werkte hij met ballast; de stenen die zorgen dat spoorstaven op hun plek blijven liggen en dat de trillingen van passerende treinen beperkt blijven. Zembla berichtte onlangs dat er bij het werken met dergelijke ballast kwartsstof vrijkomt en veiligheidsregels jarenlang zijn genegeerd door aannemers op het spoor. Hierdoor heeft Werff nu last van stoflongen. Hoewel Werff sinds 2011 niet meer werkt, door opgelopen gezondheidsschade, maar een letselschadeadvocaat nu werk van zijn zaak.

Chroom-6

Een andere beruchte term in relatie tot letselschade is chroom-6. Daarmee kwamen meerdere werknemers van onderhoudsbedrijf NedTrain in aanraking, tussen 2004 en 2011. Eerder bleek ook medewerkers van defensie jarenlang te zijn blootgesteld aan deze kankerverwekkende stof, die onder andere in diverse verfsoorten verwerkt zit. Hiervoor moest NedTrain zich onlangs voor de rechter verantwoorden in een civiele procedure. Hoewel de rechter erkende dat NedTrain aansprakelijk was voor de blootstelling aan chroom-6, werden de eisende oud-werknemers niet in alle opzichten in het gelijk gesteld. Zo kon bepaalde gezondheidsschade niet met zekerheid in verband worden gebracht met de blootstelling aan chroom-6. Wel moet NedTrain nu een schadevergoeding betalen. De hoogte daarvan wordt in een andere procedure bepaald.

Aansprakelijkheidsprocedures

Juridische procedures rondom aansprakelijkheid zijn notoir complex. Vaak nemen ze jaren in beslag en, indien de rechter oordeelt dat er inderdaad sprake is van aansprakelijkheid voor geleden schade, moet de omvang van de vergoeding in een aparte procedure bepaald worden. Dat schrikt veel mensen af, zoals de familie Weiler die enkele jaren geleden overhoop lag met de vorige eigenaar van hun woning over de beroerde technische staat ervan. Een verzekering tegen aansprakelijkheid is voor particulieren overigens niet duur. Zeker in relatie tot de hoogte van een eventuele schadevergoeding, wanneer aansprakelijkheid wordt vastgesteld.

Nieuws

menu